ĐỀ CHẠM ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

CHẠM ĐẦU ĐUÔI ĐỀ MIỀN BẮC 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY CHẠM ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
04/06/2018      
03/06/2018 chạm 2 trượt  
02/06/2018  chạm 8  ăn đề  85
01/06/2018  chạm 9  trượt  
31/05/2018 chạm 5 ăn đề 54
30/05/2018  chạm 4 trượt   
29/05/2018  chạm 7  ăn đề  97
28/05/2018  chạm 9 trượt   
27/05/2018 chạm 0 ăn đề 08
26/05/2018 chạm 4  trượt  
25/05/2018  chạm 7  trượt  
24/05/2018  chạm 7  ăn đề  76
23/05/2018  chạm 9 trượt   
22/05/2018  chạm 4  trượt  
21/05/2018  chạm 1  ăn đề  11
20/05/2018  chạm 7  ăn đề  70
19/05/2018  chạm 7  trượt  
18/05/2018  chạm 0  ăn đề  40
17/05/2018  chạm 3  ăn đề  23
16/05/2018  chạm 0  ăn đề  70
15/05/2018  chạm 8  trượt  
14/05/2018  chạm 4  ăn đề  45
13/05/2018  chạm 3 ăn đề   36
12/05/2018  chạm 6  trượt  
11/05/2018  chạm 0  ăn đề  04
10/05/2018  chạm 1  ăn đề  10
09/05/2018 chạm 4 trượt  
08/05/2018  chạm 7  ăn đề  76 
07/05/2018  chạm 7  trượt  
06/05/2018  chạm 4  trượt  
05/05/2018  chạm 2  ănđề  82
04/05/2018  chạm 2  trượt  
03/05/2018  chạm 0  ăn đề  02
02/05/2018  chạm 9  ăn đề  79
01/05/2018  chạm 0  trượt  
30/04/2018  chạm 7  trượt  
29/04/2018  chạm 7  ăn đề  47
28/04/2018  chạm 9  trượt  
27/04/2018  chạm 0  ăn đề  30
26/04/2018  chạm 5  trượt  
25/04/2018  chạm 8  trượt  
24/04/2018  chạm 5  ăn đề 45 
23/04/2018  chạm 9  ăn đề  69
22/04/2018  chạm 8  ăn đề  68
21/04/2018 chạm 9   trượt  
20/04/2018  chạm 6  ăn đề  61
19/04/2018  chạm 8  ăn đề  80
18/04/2018  chạm 2  ăn đề  22
17/04/2018  chạm 6  ăn đề  64
16/04/2018  chạm 0  trượt   
15/04/2018  chạm 5  ăn đề  52
14/04/2018  chạm 0  ăn đề  70
13/04/2018  chạm 0  ăn đề  01
12/04/2018  chạm 8  ăn đề  18
11/04/2018  chạm 1  trượt  
10/04/2018  chạm 7  trượt  
09/04/2018  chạm 2 ăn đề  23 
08/04/2018  chạm 3  ăn đề  63
07/04/2018  chạm 6  trượt  
06/04/2018  chạm 1  trượt  
05/04/2018  chạm 9  ăn đề 94 
04/04/2018  chạm 2  ăn đề  82
03/04/2018  chạm 8 trượt   
02/04/2018  chạm 2  ăn đề  12
01/04/2018  chạm 1  trượt  
31/03/2018  chạm 3 ăn đề   39
30/03/2018  chạm 0  ăn đề  00
29/03/2018  chạm 2  trượt  
28/03/2018  chạm 8  ăn đề  88
27/03/2018  chạm 6  ăn đề  67
26/03/2018  chạm 9  trượt  
25/03/2018  chạm 7  trượt  
24/03/2018  chạm 5  ăn đề 45 
23/03/2018  chạm 2  trượt  
22/03/2018  chạm 3  ăn đề  39
21/03/2018  chạm 8  ăn đề  85
20/03/2018  chạm 9  trượt  
19/03/2018  chạm 3  trượt  
18/03/2018  chạm 8  ăn đề  38 
17/03/2018  chạm 6  ăn đề  36
16/03/2018  chạm 3  trượt  
15/03/2018  chạm 1  ăn đề  16
14/03/2018  chạm 8  trượt  
13/03/2018  chạm 5  trượt  
12/03/2018  chạm 7  ăn đề  77
11/03/2018  chạm 8  trượt  
10/03/2018  chạm 3  ăn đề  30
09/03/2018  chạm 0  trượt  
08/03/2018  chạm 9  ăn đề  98
07/03/2018  chạm 8  ăn đề 83 
06/03/2018  chạm 1  trượt  
05/03/2018  chạm 5  ăn đề  65
04/03/2018  chạm 0  trượt  
03/03/2018  chạm 4  trượt  
02/03/2018  chạm 8  ăn đề  80
01/03/2018  chạm 3  trượt  
28/02/2018  chạm 5  ăn đề  57
27/02/2018  chạm 2  trượt  
26/02/2018  chạm 9 ăn đề   39
25/02//2018  chạm 2  trượt  
24/02/2018  chạm 8  trượt  
23/02/2018  chạm 4  ăn đề  44
22/02/2018  chạm 6  ăn đề  65
21/02/2018  chạm 8  trượt  
20/02/2018  chạm 2 ăn đề   28
19/02/2018  chạm 9  trượt  

CẦU ĐẸP
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 24/07/2018
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 24/07/2018
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 24/07/2018
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline:0868.95.99.37
THỐNG KÊ TRUY CẬP