ĐỀ DÀN 4 SỐ MIỀN NAM

DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN NAM 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

NGÀY DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN NAM KẾT QUẢ ĐÀI PHÁT
04/06/2018     ĐỒNG NAI
03/06/2018 12 21 13 31 TRƯỢT BẾN TRE
02/06/2018  78 87 79 97 TRƯỢT  TP.HCM
01/06/2018  24 42 25 52  TRƯỢT TÂY NINH
31/05/2018 56 56 66 67  ĂN ĐỀ 67 VĨNH LONG
30/05/2018  25 26 62 27   TRƯỢT ĐỒNG NAI
29/05/2018  46 64 47 74  TRƯỢT BẾN TRE
28/05/2018  34 43 39 93  TRƯỢT TP.HCM
27/05/2018 23 32 09 90 TRƯỢT TIỀN GIANG
26/05/2018 45 54 58 85 ĂN ĐỀ 45 TP.HCM
25/05/2018  78 87 03 30  TRƯỢT VĨNH LONG
24/05/2018  58 85 79 97 TRƯỢT  TÂY NINH
23/05/2018  29 92 18 81  ĂN ĐỀ 92 ĐỒNG NAI
22/05/2018  07 70 47 74  TRƯỢT BẾN TRE
21/05/2018  15 51 57 75  TRƯỢT TP.HCM
20/05/2018  25 52 27 72  ĂN ĐỀ 25 TIỀN GIANG
19/05/2018  47 74 27 72  TRƯỢT TP.HCM
18/05/2018  16 61 29 92  TRƯỢT VĨNH LONG
17/05/2018  78 87 34 43  TRƯỢT TÂY NINH
16/05/2018  89 98 09 90  TRƯỢT ĐỒNG NAI
15/05/2018  37 38 39 93  ĂN ĐỀ 39 BẾN TRE
14/05/2018  47 74 49 94  TRƯỢT TP.HCM
13/05/2018  48 84 49 94  TRƯỢT TIỀN GIANG
12/05/2018  48 84 27 72  TRƯỢT TP.HCM
11/05/2018  56 65 58 85  TRƯỢT VĨNH LONG
10/05/2018  38 83 02 20  TRƯỢT TÂY NINH
09/05/2018 10 11 12 13  ĂN ĐỀ11 ĐỒNG NAI
08/05/2018  45 46 64 47   TRƯỢT BẾN TRE
07/05/2018 89 98 07 70  TRƯỢT TP.HCM
06/05/2018  24 25 52 26  TRƯỢT TIỀN GIANG
05/05/2018  54 55 56 57   ĂN ĐỀ 55 TP.HCM
04/05/2018  67 76 69 96  TRƯỢT VĨNH LONG
03/05/2018  38 83 37 73  TRƯỢT TÂY NINH
02/05/2018  48 84 02 20  TRƯỢT ĐỒNG NAI
01/05/2018  57 75 59 95  TRƯỢT BẾN TRE
30/04/2018  78 87 68 86  ĂN ĐỀ 68 TP.HCM
29/04/2018  02 20 09 90  TRƯỢT TIỀN GIANG
28/04/2018  89 98 37 73  TRƯỢT TP.HCM
27/04/2018  12 21 19 91  ĂN ĐỀ 12 VĨNH LONG
26/04/2018  69 96 48 84  TRƯỢT TÂY NINH
25/04/2018  07 70 37 73  TRƯỢT ĐỒNG NAI
24/04/2018  05 89 27 67  TRƯỢT BẾN TRE
23/04/2018  45 54 58 85  TRƯỢT  TP.HCM
22/04/2018  37 73 79 97  ĂN ĐỀ 97 TIỀN GIANG
21/04/2018  68 86 69 96  TRƯỢT  TP.HCM
20/04/2018  67 76 69 96   TRƯỢT VĨNH LONG
19/04/2018 35 53 45 54   TRƯỢT TÂY NINH
18/04/2018  38 83 79 97  ĂN ĐỀ 83 ĐỒNG NAI
17/04/2018  78 87 05 50  TRƯỢT BẾN TRE
16/04/2018  47 74 28 82  TRƯỢT  TP.HCM
15/04/2018  07 70 08 80  TRƯỢT TIỀN GIANG
14/04/2018  17 71 19 91  TRƯỢT TP.HCM
13/04/2018  12 14 15 16  TRƯỢT VĨNH LONG
12/04/2018  80 82 83 85  ĂN ĐỀ 82 TÂY NINH
11/04/2018  42 43 46 47  ĂN ĐỀ 43 ĐỒNG NAI
10/04/2018  50 51 52 53  TRƯỢT BẾN TRE
09/04/2018  23 24 25 26  TRƯỢT TP.HCM
08/04/2018  64 65 67 68  TRƯỢT TIỀN GIANG
07/04/2018  73 74 75 76  ĂN ĐỀ 74 TP.HCM
06/04/2018  90 91 92 93  TRƯỢT VĨNH LONG
05/04/2018  76 77 78 79  TRƯỢT TÂY NINH
04/04/2018  15 51 25 52  ĂN ĐỀ 51 ĐỒNG NAI
03/04/2018  50 51 52 53   TRƯỢT BẾN TRE
02/04/2018  31 32 34 35  TRƯỢT TP.HCM
01/04/2018  92 94 95 97  ĂN ĐỀ 94 TIỀN GIANG
31/03/2018  90 91 92 93  TRƯỢT TP.HCM
30/03/2018  53 54 56 57  TRƯỢT VĨNH LONG
29/03/2018  23 24 25 26  TRƯỢT TÂY NINH
28/03/2018  75 76 77 78  ĂN ĐỀ 77 ĐỒNG NAI
27/03/2018  82 83 85 86  TRƯỢT BẾN TRE
26/03/2018  31 32 34 35  TRƯỢT TP.HCM
25/03/2018  72 73 74 75  ĂN ĐỀ 72 TIỀN GIANG
24/03/2018  63 64 65 67 TRƯỢT TP.HCM
23/03/2018  95 96 97 98  ĂN ĐỀ 95 VĨNH LONG
22/03/2018  35 36 37 38  TRƯỢT TÂY NINH
21/03/2018  45 46 47 48  TRƯỢT ĐỒNG NAI
20/03/2018  20 21 22 23  TRƯỢT BẾN TRE
19/03/2018 67 76 68 86  ĂN ĐỀ 67 TP.HCM
18/03/2018  08 80 34 43  TRƯỢT TIỀN GIANG
17/03/2018  31 32 34 35  TRƯỢT TP.HCM
16/03/2018  81 82 83 84 ĂN ĐỀ 84 VĨNH LONG
15/03/2018  10 11 12 13 TRƯỢT  TÂY NINH
14/03/2018  50 51 52 53  TRƯỢT ĐỒNG NAI
13/03/2018  60 61 62 63  TRƯỢT BẾN TRE
12/03/2018  06 07 08 09  ĂN ĐỀ 08 TP.HCM
11/03/2018  30 31 32 33   ĂN ĐỀ 32 TIỀN GIANG
10/03/2018  80 81 82 83  TRƯỢT TP.HCM
09/03/2018  50 51 52 53  TRƯỢT VĨNH LONG
08/03/2018  37 73 47 74  ĂN ĐỀ 47 TÂY NINH
07/03/2018  45 46 47 48  TRƯỢT ĐỒNG NAI
06/03/2018  82 83 84 85  TRƯỢT BẾN TRE
05/03/2018  64 65 67 68  TRƯỢT TP.HCM
04/03/2018  40 41 42 43  ĂN ĐỀ 42 TIỀN GIANG
03/03/2018  54 56 57 58  TRƯỢT TP.HCM
02/03/2018  62 63 64 65  TRƯỢT VĨNH LONG
01/03/2018  40 41 42 43  TRƯỢT TÂY NINH
28/02/2018  75 76 77 78 ĂN ĐỀ 77  ĐỒNG NAI
27/02/2018  31 32 34 35  ĂN ĐỀ 32 BẾN TRE
26/02/2018  52 53 56 57  TRƯỢT TP.HCM
25/02/2018 80 81 82 83  TRƯỢT TIỀN GIANG
24/02/2018 50 51 52 53  TRƯỢT TP.HCM
23/02/2018  32 34 35 36  TRƯỢT VĨNH LONG
22/02/2018  71 72 73 74  ĂN ĐỀ 73 TÂY NỊNH
21/02/2018  15 16 17 18  TRƯỢT ĐỒNG NAI
20/02/2018  50 51 53 54  TRƯỢT BẾN TRE
19/02/2018 01 02 03 05   ĂN ĐỀ 01  TP.HCM

CẦU ĐẸP
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 17/08/2018
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 17/08/2018
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 17/08/2018
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline:0868.95.99.37
THỐNG KÊ TRUY CẬP